Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100219 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Цар Освободител
Телефон:068600843, 068600179
Мобилен:0888548227, 0878304258
Факс:068600179
Специалност:Автомобилен транспорт, трактори и кари
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)