Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100573 (14.12.2009 г.), 300100218 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Охрид
Телефон:054800728
Мобилен:0889234528
Факс:054800728
Специалност:Химия и технология на органичния синтез
Стаж:НИ-1997 МС-1998
Образование:висше(ЛТИ - Санкт Петербург)