Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100570 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Чаталджа
Мобилен:0888200194
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)