Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100569 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ж.к. Запад
Мобилен:0887255481
Специалност:Предприемачество и мениджмънт
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ТУ - Габрово)