Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100568 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, ул. Крали Марко
Мобилен:0888517211
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)