Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100216 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Ален мак
Телефон:058834633
Мобилен:0887661250
Специалност:Селскостопанско машиностроене
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)