Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100567 (14.12.2009 г.), 500100204 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1124, ж.к. Яворов
Телефон:029437903
Мобилен:0887550210
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)