Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100203 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1124, ж.к. Яворов
Телефон:029437903
Мобилен:0888744724
Специалност:Организация на производството и управление на транспорта
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(УНСС - София)