Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100201 (14.12.2009 г.), 100100564 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4001, ж.к. Христо Смирненски, ул. Иван Ст. Гешев
Телефон:032624772, 032653249
Мобилен:0888708251, 0886950414
Факс:032653315
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)