Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100562 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Рашов дол
Телефон:092668319, 092620485
Мобилен:0887290372
Факс:092620485
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)