Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100561 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Малко Търново
Телефон:046625031, 046681317
Мобилен:0899457514, 0895599573
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)