Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100560 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Отец Паисий
Мобилен:0894700172
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2005
Образование:висше (УНСС - София)