Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100558 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, кв. Кършияка, ул. Драва
Телефон:032950392, 032658368
Мобилен:0889862849
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)