Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100557 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, Люлин
Телефон:063140869
Мобилен:0885889969
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)