Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100553 (14.12.2009 г.), 810100091 (30.12.2010 г.), 500100198 (14.12.2009 г.), 300100210 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. 10-ти декември
Мобилен:0889700010, 0888393786
Специалност:Икономика и организация на селското стопанство
Стаж:НИ-2001 МС-2001 ТП-2001 ЗЗ-2003
Образование:висше(СА Г. Димитров - София)