Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100549 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. Санкт Петербург
Телефон:032652151
Мобилен:0888669350
Факс:032652151
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)