Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100547 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Асеновград 4230, ул. Васил Левски
Телефон:033166688
Мобилен:0888541043
Специалност:Водно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Пловдив)