Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100208 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. Св. Св. Кирил и Методий
Телефон:038622250, 038501642
Мобилен:0886221243
Специалност:Автоматика и телемеханика
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)