Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101100545 (29.07.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, бул. 8-ми Приморски полк
Мобилен:0899188063
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(ИУ - Варна)