Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100543 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9027, ж.к. Младост
Телефон:052505138
Мобилен:0888634947, 0878834947
Специалност:Технология на машините и металите
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)