Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100542 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, ул. Странджа
Мобилен:0886925141
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)