Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100206 (14.12.2009 г.), 810100110 (21.02.2011 г.), 100100540 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ж.к. Гео Милев, ул. Александър Фон Хумболт
Мобилен:0887268018
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998 МС-2008 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИСИ - София)