Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100539 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1836, ж.к. Левски Г
Мобилен:0889547970
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(Техникум по строителство - Велико Търново)