Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100205 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Видин 3700, ул. Васил Априлов
Телефон:094624643, 094621687
Мобилен:0888324481
Факс:094600215
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1998
Образование:висше (ВИММЕСС - Русе)