Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100535 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Търговска
Мобилен:0887660037
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)