Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100534 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6003, ул. Княз Александър Батенберг
Телефон:042648681
Мобилен:0886870145
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)