Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100533 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Гоце Делчев 2900, ул. Пенчо Славейков
Телефон:075161213, 075161214
Мобилен:0896603994
Факс:075161213
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)