Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100532 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, бул. Трети март
Телефон:058604201
Мобилен:0888706427, 0878706427
Факс:058604201
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)