Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100531 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ул. Преспа
Телефон:094621718
Мобилен:0888530462
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)