Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Други активи(ново и съвременно българско изобразително изкуство, дизайн и паметници на културата)
Сертификати номера: 400100029 (14.12.2009 г.), 700100005 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:028624878
Мобилен:0898450822
Факс:029681831
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:ПИИС-1993 ДРУГИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)