Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100192 (14.12.2009 г.), 810100439 (11.02.2015 г.), 300100202 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1527, ул. Екзарх Йосиф
Мобилен:0888737776
Специалност:Минна електромеханика
Стаж:МС-1997, ТПВ-1997, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМГИ - София)