Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100201 (14.12.2009 г.), 100102223 (11.02.2015 г.), 810100386 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1619, ул. Пелистер
Телефон:028591044
Мобилен:0878602346
Факс:028591044
Специалност:Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
Стаж:МС-1998, ЗЗТН-2014, НИ-2015
Образование:висше (ТУ - София)