Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100526 (14.12.2009 г.), 300100754 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Иван Денкоглу
Мобилен:0885131670
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2007 МС-2011
Образование:висше(ИУ - Варна)