Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100523 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1343, ж.к. Люлин 2
Мобилен:0885728686
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИСИ - София)