Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100190 (14.12.2009 г.), 100100522 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2304, ул. Юрий Гагарин
Мобилен:0887831191
Специалност:Икономика и организация на труда
Стаж:НИ-2008 -1999
Образование:висше(УНСС - София)