Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100518 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Красно село
Телефон:028554895
Мобилен:0888009199
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София )