Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100515 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Несебър 8230, ул. Еделвайс
Мобилен:0893303669, 0878143631
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)