Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100199 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Видин 3700, ул. Патриарх Евтимий
Мобилен:0888681831
Специалност:Съобщителна техника
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)