Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100513 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4017, кв. Каменица, ул. Ралица № 4
Телефон:032633417, 032269160
Мобилен:0888525190
Специалност:Автоматизация
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИХВП - Пловдив)