Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100966 (24.11.2023 г.), 100100510 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Капитан Андреев
Мобилен:0886077055
Специалност:Икономика и управление на търговията
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(ИУ - Варна)