Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100508 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, Родопи
Телефон:064928276
Мобилен:0888467509, 0884848842
Факс:064928276
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)