Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100507 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7013, ул. Братислава
Телефон:082581220
Мобилен:0886440038
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИАС - София)