Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100506 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7016, бул. Гоце Делчев
Мобилен:0886209378, 0878254965
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИСИ - София)