Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100196 (14.12.2009 г.), 500100185 (14.12.2009 г.), 100100500 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, София, жк Дружба 1, блок 122, вход А, етаж 12, ап. 58
Телефон:00359885894605
Мобилен:00359885894605