Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100196 (14.12.2009 г.) , 500100185 (14.12.2009 г.) , 100100500 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1592, ж.к. Дружба 1, ул. Тирана
Телефон:029262144
Мобилен:0885894605
Факс:029262111
Специалност:Добив на черни метали
Стаж:НИ-2007 МС-2008 ТП-2008
Образование:висше (ХТМУ - София)