Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100499 (14.12.2009 г.), 810100316 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Димитър Пъшков
Телефон:068601889
Мобилен:0888624796
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС - София)