Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100193 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Хан Аспарух
Телефон:032667320
Мобилен:0889134331
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)