Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100495 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1336, ж.к. Люлин 6
Телефон:028269646
Мобилен:0899854108
Факс:028269646
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(ВИАС - София)