Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100492 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9023, ж.к. Владислав Варненчик
Телефон:052520027
Мобилен:0899911821
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ИУ - Варна)