Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100491 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1234, ж.к. Връбница 2
Телефон:029264956, 029264817
Мобилен:0888399427, 0899100032
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(УАСГ - София)