Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100488 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Смолян 4700, ул. Евридика
Телефон:030187105
Мобилен:0886002853, 0877525464
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше (ВИАС - София )